Inspirowany podobnymi inicjatywami realizowanymi za granicą, w tym modelowym norweskim “Kulturalnym plecakiem”, powstał program edukacyjny “COOLturalna klasa”. Program ma na celu wspieranie placówek szkolnych w wychowywaniu poprzez sztukę i kulturę, a także kształtowaniu i pielęgnowaniu w uczniach zarówno postawy poszanowania dla lokalnego dziedzictwa i folkloru, jak i otwartości na wartości innych kultur.

Krajowy szkolny program nauczania zakłada kształcenie kulturowe m.in. poprzez lekcje języka polskiego, podczas których dzieci i młodzież zapoznają się z różnorodnymi tekstami czy zjawiskami kultury. Wiadomym jest jednak fakt, że w owocnej edukacji niezwykle istotne jest zróżnicowanie narzędzi, a także otaczanie się danym tematem. Program “COOLturalna klasa” oferuje szereg cyklicznych autorskich i urozmaiconych rozwiązań przystosowanych do działań z dziećmi klas 1-3. Interdyscyplinarny charakter programu zakłada uzupełnienie wiedzy zdobytej przez uczniów w szkolnych ławkach o empiryczne poznanie kultury i sztuki.

Share in
Tagged in